مسجدسلیمان خبر

ظلم های استانداری خوزستان به لالی

ظلم های استانداری خوزستان به لالی / از بلاتکلیفی حضور فرماندار جدید تا سردرگمی های شهرداران در راهروهای استانداری/کارنامه ای نامناسب از کم کاری استاندار در لالی

شبکه خبر مسجدسلیمان از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که شهرستان لالی سهم بسیار کمی هم در آن داشت همواره این شهرستان محروم مورد بی توجهی و یا کم توجهی مسئولین...

مرگ دانشجویی مسجدسلیمانی

مرگ دانشجوی نخبه مسجدسلیمانی در دانشگاه صنعتی اصفهان تایید شد

شبکه خبر مسجدسلیمان ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺼﯿﺮ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻧﺨﺒﻪ ی مسجدسلیمانی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺻﺒﺢ دوشنبه۲۹ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ به گزارش شبکه خبر...


نمایندگی موبایل دیمو مسجدسلیمان